Des-eraikitzen

Orioko frontoiaren baliabide analisia: itzulitako bertsioa

Patxa’ma-k burututako Orioko frontoiaren baliabidea analisia itzuli eta gure lurraldearen kontextura moldatu dugu. Dokumentuak, material kategoria zehatz bati aplikatzen zaizkion arauei egiten zien erreferentzia, eraikuntza sektorean, hondakinen (EEH) kudeaketan eta materialekin erabiltzen diren lege frantsesak aipatuz. Horregatik gure lurraldean indarrean dauden legeekiko moldaketa egin behar izan dugu.

Moldaketa egin ondoren, analisiaren emaitzak Orioko udaleko arduradunei aurkeztu behar zitzaizkien. Hori da, lehengo ekainaren 20an egin genuena. Beraien erantzunkizuna izango da orain, etorkizuneko deseraikitze obra aurreikusi eta zabortegitik ahalik eta material kantitate handiena salbatzea. Egindako sentsibilizazio lanak emaitzak ematea espero dugu! Analisiaren emaitzak eta Orioko udalaren ondorioak hurrengo artikuluetan aurkeztuko ditugu.

Share this post