Des-eraikitzen

Dekonstrukzioaren 3 etapak

  • Eraikinera bisita eta hau osatzen duten materialen azterketa, baliabide diagnostikoan jasoko da. Bertan, desmuntatu eta etorkizunean berrerabili daitezkeen materialen ezaugarriak, hauen balioaren estimazioa eta berrerabilerarako aholkuak biltzen dira.
  • Dekonstrukzio obran, aukeratutako materialak modu zainduan desmuntatuko dira, berreskuratutako materialen berrerabilera bermatzeko. Prozesuan, langile kualifikatuak parte hartuko dute eta tresneria arinaz egingo da.
  • Materialen egokitzapena, garbiketa edo konponketa txikiak, obran bertan edo biltegian. Helburua, hauek berrerabilerarako prest uztea da, in situ edo beste proiektu batean erabiltzeko.

Share this post